Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за извършване на дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация при ограничаване и ликвидиране на болестите по животните

 

Прилагането на проекта ще гарантира, че изпълнените дейности, които се прилагат при констатирано огнище са навременни и адекватни и са от полза за гарантирането здравето на хората и животните.

 

  Отговорна структура:

   дирекция „Политики по агрохранителната верига“, МЗХГ

  Електронен адрес:

   RRankova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 28.9.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 28.10.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари