Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за възлагане и отчитане на изпълнението и/или управлението на проекти или програми и за формиране и изплащане на допълнителното възнаграждение по чл. 178, ал. 1, т. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи

В „Държавен вестник“ бр. 60 от 2020 г. бяха обнародвани промени в Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), сред които е и промяна на разпоредбата на чл. 153а от ЗМВР, с която се създава възможността на държавния служител, с негово съгласие и срещу допълнително възнаграждение, да може със заповед на ръководителя на съответната структура да се възлагат допълнителни задължения във връзка с изпълнението и/или управлението на проекти или програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове или финансирани от други международни финансови институции и донори, по които бенефициент или изпълнител е МВР или структура на МВР. В тази връзка, в т. 6 на чл. 178, ал. 1 от ЗМВР законодателят е въвел изплащането на допълнително възнаграждение за изпълнение и/или управление на проекти или програми - при осигурени финансови средства в рамките на съответните проекти или програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове или финансирани от други международни финансови институции и донори, по които бенефициент или изпълнител е МВР или структура на МВР. Съгласно ал. 4 на чл. 178 от ЗМВР условията и редът за възлагане и отчитане на изпълнението и/или управлението на проекти или програми и за формиране и изплащане на допълнителното възнаграждение по ал. 1, т. 6 трябва да бъдат определени с наредба на министъра на вътрешните работи.


Дата на откриване: 30.9.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 30.10.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари