Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения

С проекта на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения се предлагат промени, свързани с подобряването на безопасната експлоатация на този вид съоръжения с повишена опасност. Новата уредба на изискванията за безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения ще бъде актуална спрямо съвременните технически изисквания за осъществяването на тази дейност и промените, настъпили в Българските държавни стандарти.

Ще се удължат някои от сроковете за извършване на периодични технически прегледи на съоръжения с повишена опасност от органите за технически надзор, както и сроковете за извършване на някои проверки, които извършват лицата, поддържащи повдигателни съоръжения, без това да доведе до компромиси с изискванията за качество на извършваната дейност и нейната основа цел – безопасната експлоатация на тези съоръжения с повишена опасност.

Ще се облекчи административната тежест за лицата, които кандидатстват за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на повдигателни съоръжения по отношение на изискванията за наличие на персонал, като се позволи и на управителите на търговски дружества, които притежават нужната квалификация, да изпълняват лично дейности, за които досега се изискваше да имат назначен служител по трудово правоотношение.

От регистрационния режим спрямо съоръженията с повишена опасност ще отпаднат сапаните.


Дата на откриване: 30.9.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 29.10.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 октомври 2020 г. 09:58:39 ч.
dturlakov

Предложение за допълнение на текст към §9

   В §9 се предлага допълнение към чл. 60, ал. 1, което е неприложимо за всички видове повдигателни съоръжения (напр. ел. телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове; конзолни кранове), Табелките, които трябва да се поставят върху повдигателните съоръжения (ПС), поради повишените си габаритни размери пряко влияят на безопасната експлоатация на ПС. 

   Предложение за допълнение на текст към чл. 60, ал. 1:

        - след думите "върху тях" да се добави "или върху постоянна непреместваема повърхност в зоната на действието му".

   Считам, че чрез подобно допълнение ще се постигне по-добра яснота и съответно приложимост на конкретният текст от наредбата.