Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на УП на Агенцията за социалното подпомагане

 

С проекта на Постановление се предвижда актуализиране и привеждане на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане (АСП) в съответствие с въведената нова правна рамка в областта на социалните услуги и на мрежовата и информационната сигурност.

С предвидените промени се прецизират функциите на изпълнителния директор на агенцията и се осъществяват изменения в зоните на функционална отговорност на специализираната администрация в съответствие със Закона за социалните услуги и Закона за личната помощ.

С цел осигуряване на сигурността на използваните от агенцията мрежи и информационни системи се създава длъжност „служител по мрежова и информационна сигурност“ на пряко подчинение на изпълнителния директор на АСП и се определят неговите функции. С оглед промените в зоните на функционална отговорност на Инспектората, произтичащи от въведената нова правна рамка в областта на социалните услуги е необходимо неговата численост да бъде увеличена с три щатни бройки.

Осигуряването на четирите щатни бройки ще се осъществи чрез вътрешна реорганизация в рамките на общата щатна численост на АСП и няма да доведе до промяна в съществуващата численост на агенцията.


Дата на откриване: 2.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 2.11.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари