Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки

В проекта са предвидени следните промени:

● Създаден е чл. 11а, с който се уреждат предаването, приемането и съхранението на художествените проекти на пощенските марки и на пощенските продукти.

Необходимостта от въвеждането на тази разпоредба произтича от това, че проектите на пощенско-филателните издания имат художествена стойност, представляват национално богатство и имуществените авторски права върху тях принадлежат на издателя – министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, същите следва да се съхраняват в националното маркохранилище.

● Изменения, произтичащи от натрупания през годините опит от прилагането на Наредбата, както и изменения, свързани с прецизиране на съществуващи текстове.

● В проекта е включена заключителна разпоредба, в която е предвиден 3-месечен срок от влизането в сила на наредбата, в който проектите на пощенски марки и на пощенски продукти, заедно с придружаващите ги документи, съхранявани от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, се предават на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Пълният текст на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки  може да се види в Приложението.

 


Дата на откриване: 5.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 4.11.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари