Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на минималната работна заплата за страната

С проекта на Постановление на Министерския съвет се предлага  минималната работна заплата за страната от 1 януари 2021 година да стане 650 лева.

Новият размер на минималната работна заплата ще допринесе за:

- повишаване на мотивацията на най-нискодоходната част от работната сила за търсене на работа;

- реализиране и задържане на българския трудов пазар;

- повишаване на жизненото равнище и намаляване на риска от бедност сред работещите;

- намаляване на подоходното неравенство.

- повишаване на покупателната способност и потреблението на най-нискодоходната част от заетите и намаляване на риска от бедност;

- нарастването на минималната работна заплата е част от процеса на конвергенция   на доходите;

 


Дата на откриване: 7.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 7.11.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари