Обществени консултации

Правилник за структурата, устройството и дейността, правомощията и задълженията на органите за управление на Държавно предприятие „Държавна петролна компания"

С промени в Закона за държавните резерви и военновременните запаси (ЗДРВЗ) се създава Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ със статут на държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон. Предметът на дейност на държавното предприятие е  създаване, съхраняване, опазване, обновяване и продажба на държавните резерви и военновременните запаси от нефт и нефтопродукти по ЗДРВЗ; създаване, съхраняване, обновяване и продажба на запаси от нефт и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 и 2 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, както и управление, поддръжка, експлоатация и изграждане на петролни бази за съхранение на резерви и запаси от нефт и нефтопродукти.

Съгласно чл. 11а, ал.3 от ЗДРВЗ структурата, устройството и дейността на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“, правомощията и задълженията на органите му за управление се определят с правилник, приет от Министерския съвет.


Дата на откриване: 7.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 21.10.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари