Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-1060 от 2019 г. за условията, реда и максималните размери за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности на държавните служители в МВР

С предлаганите промени се цели привеждане на подзаконовия нормативен акт в съответствие с разпоредбата на т. 26а на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за Министерството на вътрешните работи. В чл. 10, ал. 2, т. 2 думите „откриване или обезвреждане на взривни вещества" се заменят с „откриване, идентифициране и неутрализиране на взривни устройства и взривни вещества". В чл. 10, ал. 2, т. 14 думите „експертно-криминалистическа" се заменят с „експертно- крцминалистична". В чл. 10, ал. 2, т. 3, б. „а" думите „Специализиран отряд за борба с тероризма" се заменят с „дирекция „Специални операции и борба с тероризма", с цел привеждане в съответствие с регламентацията на § 6 от ЗИДЗМВР.


Дата на откриване: 9.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 23.10.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари