Обществени консултации

Проект на Методики за оценка на енергийни спестявания след прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност при крайното енергийно потребление

Методиките са разработени на основание чл. 22, ал. 3, т. 4 от Наредбата за методиките за определяне на националните индикативни цели, реда за определяне на тези цели като индивидуални цели за енергийни спестявания между лицата по чл. 10, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, допустими мерки по енергийна ефективност, методики за оценяване и начините за потвърждаване на енергийни спестявания, обн. ДВ, бр. 27 от 10 април 2009 г. и в съответствие с чл. 9, ал. 2 от ЗЕЕ.

Методиките имат за цел да докажат изпълнението на отделни мерки или пакет от мерки за повишаване на енергийната ефективност в:
· жилищни и обществени сгради;
· индустрия;
· автомобилен транспорт.


Дата на откриване: 6.4.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 19.4.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари