Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените библиотеки

Със законопроекта се предлага въвеждането на задължение за директора на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ да изготвя въз основа на концепцията, с която е спечелил конкурса за длъжността, стратегически план за развитието на културния институт.предвижда за дейността на културния институт, директорът да изготвя  и представя пред министъра на културата ежегоден доклад, като по този начин се въвежда механизъм за отчитане на планираните в стратегическия документ мерки за развитието на института. Предвижда се за дейността на културния институт, директорът да изготвя  и представя пред министъра на културата ежегоден доклад, като по този начин се въвежда механизъм за отчитане на планираните в стратегическия документ мерки за развитието на института.

За бележки и предложония email:d.neykova@mc.government.bg


Дата на откриване: 15.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 16.11.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари