Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България

           Основната цел на Решението е приемане Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2020/2021 година.

           Посредством действието на Решението се очаква да се създадат благоприятни условия за постигане на целите, заложени в действащата стратегическа рамка за предучилищно и училищно образование, свързани с повишаване обхвата на децата и учениците и намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система, в над 15% от детските градини и в над 34% от училищата на територията на цялата страна, в които по данни на регионалните управления на образованието към началото на учебната 2020/2021 година се обучават общо 17 149 деца и 177 101 ученици, като пътуващите деца в задължителна предучилищна възраст в детските градини са 2 126, а учениците до  16-годишна възраст са 38 170.   

 


Дата на откриване: 16.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 16.11.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари