Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2020/2021 година

            Основната цел на Решението е приемане Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2020/2021 година.

            Посредством действието на Решението се очаква да се създадат благоприятни условия за постигане на целите, заложени в действащата стратегическа рамка за предучилищно и училищно образование, свързани с повишаване обхвата на децата и учениците и намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система в над 5% от детските градини и в над 6% от училищата на територията на цялата страна, в които се обучават над 4 000 деца  и над 13 000 ученици.


Дата на откриване: 16.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 16.11.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари