Обществени консултации

Проект на Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2021-2023 г.

Документът дава основните насоки за провеждането на единна политика в областта на държавния дълг, в съответните с очакваните макроикономически и бюджетни прогнози в тригодишен времеви хоризонт. Предназначението ѝ е да оцени и ограничи в максимална степен рисковете, които структурата и профилът на дълга генерират и да осигури стабилни източници за дългово финансиране. 

 

Отговорна дирекция:"Държавен дълг"
E-mail:v.vacheva@minfin.bg, s.davidova@minfin.bg

 


Дата на откриване: 22.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 4.11.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари