Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи

Проектът на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-406 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи (проект) има за цел да се подобрят процедурите и методите за подбор при израстване в по-висока по вид длъжност и обективизиране на конкурсите за израстване в ръководна длъжност. В него се въвежда изискване в заповедта за обявяване на конкурс да се посочва само тематиката, по която ще се провежда проверката на професионалните знания на кандидатите, без предварително да се обявяват конкретни теми. За обвързване на развитието в професионалната кариера с резултатите от служебната дейност е предвидено в кадровите справки на кандидатите в конкурси за преминаване в по-висока по вид длъжност да се отразяват индивидуалните оценки по реда на наредбата по чл. 178, ал. 2 от ЗМВР за последните два отчетни периода, които да се вземат предвид от конкурсната комисия. С цел бързина и процесуална икономия се въвежда изискване за администриране на жалбата от конкурсната комисия, като при получаването й същата се изпраща на министъра на вътрешните работи чрез дирекция „Човешки ресурси“ - МВР заедно със становище и с копия на относимите по случая документи. Отпада изискването за поставяне на общодостъпни места в структурите на заповедта за обявяване на конкурса, списъците с допуснатите и недопуснатите до участие кандидати, протоколите от заседанията на конкурсната комисия и крайното класиране, тъй като същите се публикуват в интранет и в интернет.


Дата на откриване: 22.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 21.11.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари