Обществени консултации

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-2 ОТ 2020 г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ДРУГИ КНИЖА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Причината, която налага предложените промени в Наредбата, е свързана с извършено надграждане на единния портал за електронно правосъдие със създаване на възможност за извършване на процесуално действие в електронна форма - подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК, която да бъде приложима за използване от всички компетентни съдилища.

 


Дата на откриване: 23.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 23.11.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари