Обществени консултации

Проект на Правилник за организацията на дейността на Националния съвет по храните

 

Прилагането на правилника ще гарантира ефективната работа на Националния съвет по храните, подобряване на взаимодействието между държавните органи и браншовите организации в областта на храните.

 

  Отговорна структура:

   дирекция „Политики по агрохранителната верига“, МЗХГ

  Електронен адрес:

   IDimitrova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 23.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 23.11.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
28 октомври 2020 г. 15:21:04 ч.
Димитър Йорданов

Предложение към проекта на Правилник за организация дейността на Националния съвет по храните

      Регламентирайки предварителната подготовка и провеждането на заседанията и дейността на Националния съвет по храните, в проекта за Правилник за организацията на Националния съвет по храните би било добре да се отбележи, че председател на Националния свъет по храните и председател на заседанията му е министърът на МЗХГ( така както е определен в чл.117, ал.2 от Закона за храните). 

Към чл.14 на така предложения проект за Правилник за организацията на Националния съвет по храните може да се внесе по-голяма яснота за работните групи.