Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите

 

С предвидените промени в Закона за рибарството и аквакултурите се цели по-прецизно и ефективно прилагане на Общата политика в областта на рибарството и уреждане на отношенията, свързани със собствеността, организацията, управлението, ползването и опазването на рибните ресурси във водите на Република България, търговията с риба и други водни организми. Промените се налагат и с оглед необходимостта правните норми в закона да бъдат съобразени с европейското законодателство. Въвеждат се и легални дефиниции и термини, използвани в областта на рибарството и аквакултурите, прецизират се действащи разпоредби и се отстраняват нормативни празноти, като по този начин се осигурява по-ефективно прилагане на Общата политика в областта на рибарството на Европейския съюз.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Обща политика в областта на рибарството“, МЗХГ

 Електронен адрес:

 opor@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 27.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 10.11.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
30 октомври 2020 г. 12:20:01 ч.
Wishbone

Предвидените промени затвърждават неравностойното положение на подводните риболовци

Предвидените промени, предвиждащи изискване за притежаване на любителски риболовен билет и за водите на Черно море са мотивирани с неравностойното положение на риболовците от вътрешността на страната. За сметка на това се запазва неравностойното положение на любителите подовдни риболовци, на които чл. 35, ал. 1 и 2 позволяват практикуване на хобито им само във водите на Черно море. Наредбата към чл. 15 от 2011 г. насам добавя и изрична забрана за улов на калкан с харпун, което е лишено от всякаква логика, при условие, че това е разрешено както за любителите въдичари, така и стопанските риболовци. 

С предвидените промени, любителите подводни риболовци ще трябва да се съобразяват с всички нормативни изисквания, включително тези за максимално общо тегло на дневния улов и притежаване на риболовен билет, което още повече затвърждава съществуващото неравностойно положение. В тази връзка следва да бъдат предприети действия за премахване на неравностойното положение на всички любители риболовци. 

10 ноември 2020 г. 00:23:21 ч.
dvelev

С предложените промени на текста в чл.15а, ал. 1 ни връщате в миналото и ни отдалечавате от бъдещето

Не разбирам какъв е смисъла на обществените консултации, когато:

- от сдружението представляващо най-много риболовци в България (Съюз на ловците и риболовците в България) се предлага възможността за стопанисване на рибните ресурси в реките да остане и в новия закон

- от сдружението обединяващо всички състезателни клубове на спортни риболовци в България (Българска федерация по риболовни спортове) предлагат същото

- от Федерацията на мухарите в България предлагат същото

- от сдружение Мухаро-Спининг Клуб Огоста грижещо се неформално и превърнало участъка на р. Огоста в гр. Монтана в едно от най-добрите места в Европа за риболов на пъстърва предлагат същото 

И какъв е резултата - от МЗХГ тихомълком пускате ревизиран проект на закона, в който това предложение не е прието!

Госпожи и господа управници, много от реките ни са на такъв хал, че по-зле няма как да стане...Новини за замърсявания, отрови, измряла риба, измрели крави, мини вецове в нарушение има ПОЧТИ ВСЯКА седмица...Помислете как да стимулирате хората на местно ниво да се сдружават и да се грижат за участъка от реките в техния район. Ясно е, че ефекта от работата на поднадзорните ви институции е нулев...ясно е и че само няколко кресливи еко организации не могат да огреят навсякъде. Така, че управлявайте...затова ви е дадена власт! И мислете за бъдещето!!!