Обществени консултации

Проект на Решение за изменение на Решение № 285 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието

Националната програма „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие”, модул „Подкрепа на децата и учениците за работата в ЦПЛР“ дава възможност за обзавеждане и оборудване на центрове за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изява на учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта и астрономически обсерватории и планетариуми.

С проекта на Решение се осигурява възможност за удължаване на срока за провеждане и осъществяване на процедурите по изпълнението на проектите по модул А от програмата, като продължителността за изпълнение на дейностите да бъде до края на учебната 2020/2021 година.

Причината е, че предвидените средства за закупуването на нов дигитален планетариум в зала за проектиране на изкуствено звездно небе са около 150 000 лв.,  което налага провеждане на процедура по ЗОП. Това е период най-малко от месец и половина от обявяването на поръчката до избора на фирма за изпълнение и подписване на договор с нея. А след направено проучване от страна на директорите на астрономическите обсерватории (АО) и астрономическите обсерватории с планетариуми (АОП) за фирмите производители на дигиталните устройства за зали за проектиране на изкуствено звездно небе е установено, че времето необходимо за тяхната изработка, доставка, инсталация и обучение на персонала е от 120 до 140 дни. Имайки предвид необходимото технологично време за изпълнение на проектите на АО и АОП, определените срокове до края на календарната 2020 година не биха могли да се спазят.

Промяната дава възможност на центровете да осигурят благоприятни условия за развитие на интересите, способностите и компетентностите на децата и учениците, за кариерното им ориентиране и консултиране и за повишаване на качеството на образователния процес. 


Дата на откриване: 3.11.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 17.11.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари