Обществени консултации

Проект на Инструкция за отмяна на Инструкция № 1 от 18 април 2006 г. за издаването на дипломатически и служебни паспорти от Министерството на външните работи на Република България, издадена от министъра на външните работи (обн., ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

ПРОЕКТ!
 
ИНСТРУКЦИЯ
за отмяна на Инструкция No 1 от 18 април  2006 г. за издаването на дипломатически и  служебни паспорти от Министерството на външните работи на Република България,  издадена от министъра на външните работи ( обн., ДВ, бр. 40 от 2006 г.)

 

Параграф единствен.

Отменя се Инструкция No 1 от 18 април  2006 г. за издаването  на дипломатически и служебни паспорти от Министерството на външните работи  на Република България,  издадена от министъра на външните работи (обн., ДВ,  бр. 40 от 2006 г.) .

 

 


Дата на откриване: 4.11.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 4.12.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари