Обществени консултации

Проект на Наредба за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните,предлагани в детските заведения,училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения,както и към храни,предлагани ...

 

Създаването на национална рамка от допълващи се нормативни актове в областта на здравословното хранене и безопасността и качеството на храните, които децата консумират ще гарантират съществен аспект от тяхното развитие и здравословно състояние.

 

 

  Отговорна структура:

   дирекция „Политики по агрохранителната верига“, МЗХГ

  Електронен адрес:

   IDimitrova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 5.11.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 7.12.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 декември 2020 г. 21:22:39 ч.
aboutfoodfoundation

Становище на фондация "За храната"

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с обявеното обществено обсъждане в електронния портал за обществени консултации към Министерски съвет (http://www.strategy.bg/) прилагаме становището на фондация “За храната”.
Мисията на фондация “За храната” е здравословното хранене на децата, техните родители, баби и дядовци. Фондацията е обединение на родители, които ежедневно полагат усилия за изграждане на правилни хранителни навици при децата, упражняват граждански контрол върху предлаганата храна в детски градини и училища и съдействат активно на държавни и общински организации, медии за популяризиране на балансираното хранене и отстраняването на нарушения.
Приветстваме усилията на Министерство на земеделието и храните за осигуряване на безопасност и качество на храните, предлагани в детските заведения и училищни столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата.
Нашето предложение е Наредбата да бъде допълнена с:
1. Допълване на чл. 1, ал. 1 от Проекта на Наредбата с включване на обектите за търговия на дребно, намиращи се в непосредствена близост до училищата и на детските заведения. Заложените принципи и разпоредби в Проекта имат за цел да гарантират предоставянето на възможно най-добрите хранителни продукти
на децата. На практика обаче по-големите деца често посещават и обектите за търговия на дребно извън територията на училищата. Смятаме, че е от изключителна важност да бъдат добавени и обектите, намиращи се в определен радиус (напр. 50 м.) от училищата и детските заведения към обектите, които са задължени да спазват изискванията на Наредбата. Единствено по този начин може да бъде гарантирано в пълна степен качеството на храненето на деца по време на учебния процес.
2. Изискване яйцата да бъдат на само клас А, но и с произход от свободни кокошки и / или биологичен.
3. Изискване да се предлагат храни със сурова кокосова захар или друга захар с нисък гликемичен индекс вместо заложената бяла (рафинирана) захар, която доказано е изключително вредна за здравето на хората.
Предложеният текст в Проекта на Наредбата отразява въведените в Европейския съюз норми по отношение на добавките в храните, както и необходимите изисквания за безопасност. Въпреки това, се опасяваме, че тези разписани норми на практика остават само на хартия и масово не се спазват. Липсва качествен контрол от отговорните институции в лицето на БАБХ, за което свидетелстват множеството сигнали и снимки, получени от родители във фондация “За храната”.
Затова призоваваме Наредбата да бъде допълнена с конкретен план за упражняване на ефективен контрол при нейното прилагане.