Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за вписванията, одобрен с Постановление № 1486 на Министерския съвет от 1951 г.

Министерството на правосъдието предлага изменения в Правилника за вписванията, одобрен с Постановление № 1486 на Министерския съвет от 1951 г., което е поредната стъпка в посока на развитието на системата на електронно правосъдие и електронно правителство в Република България. Чрез тях ще се осигури по-нататъшното развитие на системата от услуги, изпълнявани от службите по вписванията, в посока гарантиране на сигурността и публичността на вписванията и предотвратяването на имотните измами.

Предлага се пълна електронизация на входящия регистър, азбучния указател, партидната книга, регистъра за справки, регистъра за отказите и постановените по тях определения. На хартиен носител остават книгите по вписванията, книга „Откази“ и входящият регистър, който се води като електронен, но се приключва по дни на хартиен носител с подписа на съдията по вписванията.

По отношение на производствата с акцесорен характер към вписванията: издаването на справки по нотариалните книги (писмени и устни), издаването на преписи и преписи или извлечения от вписаните актове и издаването на удостоверения за вещни тежести се предлагат две принципни нововъведения. От една страна, се дава възможност за справки и по регистрите, а не само по партидните книги. От друга страна, се въвежда възможност за иницииране на тези производства и съответните им услуги по електронен път чрез отдалечен достъп и чрез електронен документ за инициирането им (молба/заявление).

С измененията се прецизират и официалните документи, които се издават от Агенцията по геодезия, картография и кадастър и които се прилагат към подлежащия на вписване акт, в случаите, когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта.

 


Дата на откриване: 5.11.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 7.12.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари