Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г.

Министерството на правосъдието предлага допълнения на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, с които се определят такси за новите електронни услуги, които се въвеждат с новите промени в Правилника за вписванията.

В проекта на акт се предвиждат отделни (различни) такси при заявяване по електронен път на услуги от типа справки, преписи и удостоверения, както и предоставяне чрез отдалечен достъп до информационната система на копия на документи, без значение от обема на документа, който се издава.

Допълненията, които се предлагат, имат за цел улесняване на разработването и предлагането на нови електронни услуги от страна на Агенцията по вписванията. Тези услуги са от кръга мерки за въвеждане на електронното правителство в съответствие с приетата Стратегия за въвеждане на електронното управление и свързаните с нея политики и стратегически документи. Приемането на постановлението е само една обслужваща част от мерките за оптимизация на държавната администрация чрез автоматизиране и облекчаване на административните услуги, а оттам – и за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса.

 


Дата на откриване: 5.11.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 7.12.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 ноември 2020 г. 20:31:38 ч.
София Консулт

И пак ли ще карате хората да ви носят заверено от банката плащане, направено онлайн

Обръщам ви внимание на това, че когато някой плати по електронен път трябва да занесе заверена от банката бележка, което е голяма недомислица. Ако не махнете чл.7а от тарифата всичко това са едни напълно безсмислени недомислици. Представяте ли си! Насърчавате електронни услуги, а ще ме карате да платя онлайн, посел да отида в банката, да платя такса и те да ми издадат документ, че съм платил. После да ви го донеса. Абе, вие не мислите ли от гледна точка на потлебителя?

Предлагам: отпадане на чл.7а от тарифата.

Ако не желаете да отпадне предлагам изменението да не се приема, като безсмислено и вредно. Защото като го приемете ще съкратите хората на гише и ще ни карате да вървим по пътя, който описах.