Обществени консултации

Проект на Инструкция за допълнение на Инструкция № 8121з-988 от 17 август 2015 г. за вида на личния знак, за условията и реда за ползването му и реда за носене на индивидуален идентификационен номер от служителите на Министерството на вътрешните работи

Инструкция № 8121з-988 от 17 август 2015 г. за вида на личния знак, за условията и реда за ползването му и реда за носене на индивидуален идентификационен номер от служителите на Министерството на вътрешните работи (Обн., ДВ, бр. 65 от 2015 г., изм. и доп. бр. 9 от 2020 г.) (Инструкция № 8121з-988 от 2015 г.) е необходимо да бъде приведена в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗИДЗМВР) (Обн. ДВ, бр. 60 от 2020 г.). С проекта на Инструкция за допълнение на Инструкция № 8121з-988 от 2015 г. се цели прецизиране и привеждане в съответствие със ЗИДЗМВР (Обн. ДВ, бр. 60 от 2020 г.) на разпоредбите на чл. 2, ал. 4, чл. 10, ал. 1 и чл. 11, ал. 2 от Инструкция № 8121з-988 от 2015 г. По този начин, наред с изпълнението на законовата делегация, ще се въведе възможност за идентифициране на служители, които използват специално защитно облекло (маскировъчно) облекло при необходимост.


Дата на откриване: 6.11.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 6.12.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари