Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“

Проектът на Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“ е изготвена в изпълнение на Закона за висшето образование, Стратегията за развитие на висшето образование в Република България 2014-2020 година, Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри 2014 – 2020 година, Националния план за изпълнение на дейностите по Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020) и е в съответствие с актуалната нормативна уредба за държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител” и европейските тенденции в тази област.

Чрез програмата се цели осигуряване на възможности за обучение на преподавателите в областта на ключовите компетентности езикова грамотност, личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене, гражданска компетентност, математическа компетентност и компетентност в областта на точните науки, технологиите и инженерството, цифрова компетентност, предприемаческа компетентност, развитие на умения за използване на съвременни и иновативни образователни технологии в процеса на обучение, както и развитие на специфични професионални компетентности, необходими за актуализиране на учебните планове и учебните програми в контекста на съвременните обществени потребности.

Основната цел е да се повиши качеството на образователните услуги, предоставяни от българските висши училища чрез подобряване на съществуващата система за първоначална подготовка, продължаваща квалификация и професионално развитие на преподавателите, подготвящи бъдещите учители, в т.ч. и с оглед на активното им участие в дигиталната трансформация на образованието. От друга страна програмата е необходима за осъществяване на връзката между образованието и научните изследвания, работодателите и различните институции в системата на висшето образование, включително и тези на европейско ниво.


Дата на откриване: 9.11.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 9.12.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари