Обществени консултации

Проект на наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“

Проектът на наредба за утвърждаване на медицински стандарти по отделните медицински специалности е изготвен в изпълнение на чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, съгласно който дейността на лечебните заведения и на медицинските и другите специалисти, които работят в тях, се осъществява при спазване на медицинските стандарти за качество на оказваната медицинска помощ и осигуряване защита на правата на пациента.

Адрес за изпращане на становища и предложения: akozareva@mh.government.bg


Дата на откриване: 11.11.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 10.12.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 ноември 2020 г. 21:26:12 ч.
parvan.voynov

Не са качени мотивите

Обърнете внимание, че качените два файла са еднакви!

Моля да бъдат качени мотивите!

Благодаря!