Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-1117 от 14.10.2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници.

С предложения проект на Наредба се въвежда промяна в чл. 9, ал. 2 и ал. 3 от Наредба РД-16-1117/14.10.2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 84 от 2011 г.) на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Промяната се налага във връзка с приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници (Обн. ДВ бр. 29 от 10 април 2012 г.).

Предложените изменения отчитат променения механизъм за изкупуване на произведената от възобновяеми източници електрическа енергия, като предвиждат заедно с това механизъм за корекция в разплащането на преференциалната цена при неспазване на срока за прехвърляне на гаранциите за произход на изкупената електрическа енергия. Сроковете за прехвърляне са диференцирани за производителите по чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ и за всички останали производители, предвид това, че една гаранция за произход се издава за стандартно количество от 1 MWh енергия от възобновяеми източници, произведена през календарен месец, при което за производителите по чл. 24, т. 1 се обезпечава възможност за постигане на това количество в необходимия времеви диапазон.


Дата на откриване: 19.4.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 2.5.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари