Обществени консултации

Проект на Решение за приемане на Програма за оптимизация на разходите и структурата на Националната художествена академия – София, за периода януари 2021 – декември 2023 година

Проектът на Програма за оптимизация на разходите и структурата на Националната художествена академия – София е изготвена на основание чл. 91б от Закона за висшето образование.

В програмата са разписани мерки, свързани с оптимизиране на структурата и разходите за персонал. През следващите години ще продължи развитието и защитата на традиционните специалности, определящи профила на училището, както и подготовката на специалисти в различни направления на консервация и реставрация на културните ценности. Заложено е надграждане на академичните традиции с иновативни образователни модели и практики във всички видове изкуства, като се разработят нови и ориентирани към съвременните търсения учебни програми.

Предвижда се разширяване на сътрудничеството на Академията с други университети и академии и създаване на съвместни бакалавърски и магистърски програми, курсове и специализации. При научноизследователски и художествено-творчески проекти студентските и докторантски изяви ще бъдат още по-активно подпомагани.  Акцент в мерките е и увеличаването на приходите във висшето училище чрез привличане на чуждестранни студенти и докторанти и предоставяне на образователни услуги и проектна дейност.

За изпълнението на програмата са необходими 685 000 лева, които ще бъдат осигурени от бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г., като ръководството на висшето училище се задължава да изпълнява всички описани в програмата мерки и дейности.


Дата на откриване: 11.11.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 11.12.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари