Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствените продукти

Причините, които налагат приемане на проекта е изменението на чл. 274, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) (обн., ДВ, бр. 67 от 2020 г.), който определя основанието за издаването на наредбата и определя нейния предмет. След изменението на разпоредбата на чл. 274, ал. 2 ЗЛПХМ наредбата ще регулира единствено обществените отношения по унищожаването на лекарствените продукти. По тази причина с настоящото изменение на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствените продукти се предлага да се регулира единствено процеса по унищожаване на лекарствените продукти.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg


Дата на откриване: 17.11.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 16.12.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари