Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2019 г. на министъра на културата

Проектът на наредба предвижда създаването на правната възможност правомощието на министъра на културата по назначаване на междуведомствените комисии, които изготвят предложения за временни режими за опазване и за режими за опазване, да може да се делегира на заместник-министър. 


Дата на откриване: 18.11.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 18.12.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 ноември 2020 г. 23:47:44 ч.
Стефан Иванов

Неяснота на проектът за допълнение

До колко това допълнение е адекватно, след като заместник министърът участва в междуведомствените комисии като пълноправен член? Дали това не проект, който цели опит за избягване от отговорност??? В документът "Проект мотиви" не са посочени причините за искането на допълнението и до какви ползи ще доведе.

26 ноември 2020 г. 02:31:22 ч.
gabriela7

Липса на ясен мотив

Съгласна съм с предишния коментар от Стефан Иванов. Нужно е да бъде точно определен мотивът, поради който се въвежда тази промяна, а в този документ са посочени само последствията от него, което е крайно недостатъчно. По този начин това изменение е необосновано.