Обществени консултации

Проект на Наредба за прилагане на националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност

 

В предложения проект са разписани изискванията към дейностите по залавяне, кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на обработените безстопанствени кучета, които се изпълняват от кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице, в сътрудничество с организации за защита на животните. Чрез тях се цели овладяване и контрол на популацията на безстопанствените кучета при спазване на изискванията за пълна публичност и отчетност на всички извършвани дейности, както и спазване на принципите за хуманно отношение към животните и защита на тяхното здраве и благосъстояние.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Животновъдство“, МЗХГ 

 Електронен адрес:

 EHyusein@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 20.11.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 21.12.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 ноември 2020 г. 10:40:18 ч.
Димитър Йорданов

Предложение

Член 7 ал.2 да бъде променена "Преброяването по ал.1 да се извършва всяка година до приключване изпълнението на националната програма. 

26 ноември 2020 г. 02:42:46 ч.
gabriela7

Необходими допълнения

Въвеждането на тази програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета, която притежава ясен подход за действие, създава предпоставка за по-координирано ръководство, което може да подобри досегашната ситуация. Въпреки това смятам, че за да работи успешно един проект в тази сфера е нужно да се съсредоточи върху премахването на причините за съществуването му, а не само върху финансирането на мерки за работа със следствията. Това, както и ясни измерители за резултатите от прилагането ѝ, не са включени в този документ.

26 ноември 2020 г. 21:00:09 ч.
Toni1

Предложения

Чл. 7 - да се добави алинея, в която ясно да е разписано, че първото преброяване ще се осъществи през 2021 г., за да не се отложи ненужно за по-следващата година.

Член 7, ал. 1 - предлагам преброяването навсякъде да се осъществи или само през пролетта, или само през есента, за да бъдат данните съпоставими за цялата страна, както е и при преброяването на населението.

Чл. 11 - да се добави алинея, че залавянето на безстопанствени кучета може да се извърши и при получаване на сигнал от граждани. Така процесът ще се ускори, ако например се появи опасно за хората безпризорно куче. Също така ще се намали времето, през което кучетата биха могли да се размножават преди да бъдат кастрирани, или да ухапят някого преди да бъдат ваксинирани срещу бяс.