Обществени консултации

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ

На основание чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в 30-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение и проекта на Наредбата. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Белене -  гр.Белене, ул. „България” №35, тел. 0658/3-10-61 или на e-mail: obshtinabl@abv.bg.


Дата на откриване: 27.11.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Белене
Дата на приключване: 27.12.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари