Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 9 от 2019 г.

Злокачествените заболявания са безспорно съществен социален и здравен проблем и осигуряването на възможности за навременното им и качествено лечение е приоритет за здравните системи на всички държави. С цел подобряване на възможностите за положително повлияване при възникнало злокачествено заболяване, с напредъка на науката и технологиите навлизат нови високотехнологични методи на лечение, които осигуряват по-добро качество на предоставените медицински услуги, при намален дискомфорт за пациентите, по-бързо възстановяване, по-малко усложнения и като краен ефект – по-добро качество на живот на лицата с онкологични заболявания. Един от тези високотехнологични методи за лечение е асистираното с робот оперативно лечение.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: ikovacheva@mh.government.bg


Дата на откриване: 28.11.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 27.12.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
24 декември 2020 г. 18:27:34 ч.
илиян.С

предложение за включване на нови педицински дейности

Тук само искам да отбележа, че според мен, изследвания ползващи методики като Корнеална Топография и Комплексна Топография на разпределението на различните видове аберации и рефрактивните изменения- аномалии - отклонения от нормалност в различните зони на зрителното поле на целия орган или така наречените wavefront сензорни, анализиращи технологии ( Topcon KR-9000PW или подобни) за измерване на оптичните аберации

е необходимо да бъдат включени в регистъра на заплащаните от НЗОК медицински дейности, като единствените способни да регистрират специфични отклонения при индивид претърпели тежки и относително тежки очни травми като разкъсване на склерата или роговицата(корнеята). Точно така както съм описал в депозираното предложение от моя страна във връзка с тази дискусия изпратено на адрес: ikovacheva@mh.government.bg. Вероятно заведено под номер 94-7080./ 23.12.2020 14:39ч. в деловодството на Министерство на Здравеопазването.

Това се налага тъй като останалите по-конвенционални методи, освен че не са познати по нашите географски ширини, са доста субективно зависими поради което на тях не може да се разчита особено. А някои ситуации са негарантирани от този тип персонални способности необходими за провеждането на тези методи, тъй като се отнасят най-често до едва доловими детайли по отношение на зрителните способности на изследващия. Един субективен, недефинируем момент по отношение на кой да е индивид. Ниския контраст при изследване на очното дъно не позволява всички отклонения да бъдат отчетени чрез метода на обратно наблюдение отвън навътре и могат да въвлекат изследващия в заблуждение. А може и техния регистър да е такъв, че да са недоловими за него при тези условия!