Обществени консултации

Проект на Постановление за приемане на Наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател

Проектът на Наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател е изготвен в изпълнение на одобрените промени в Закона за висшето образование, като основна цел е да се приложи механизъм за оптимизиране на връзката между висшето образование и потребностите на икономиката и обществото чрез стимулиране на обучението във важни за развитието на страната специалности, където има недостиг на висококвалифицирани кадри.  

С проекта на Наредба се регламентира държавата да заплаща напълно или частично таксите на студенти, които имат сключен договор с работодател за осигуряване на стаж по съответната специалност за периода на обучението и на работно място след успешното му завършване. Уреждат се условията за сключване на договорите и начина на финансиране обучението на студентите.

Ежегодно министърът на образованието и науката ще утвърждава списък със специалностите, за обучението в които се осигуряват средства от държавния бюджет по реда на тази Наредба. Списъкът ще се изготвя по висши училища, форми на обучение и брой студенти, за които се осигурява напълно или частично заплащането на разходите за обучение.

Министерският съвет, по предложение на министрите, ще приема списък с работодатели, регистрирани на територията на страната, които имат право да сключват договори със студентите по реда на Наредбата. В този списък ще бъде посочван и броят на студентите, за които работодателят е заявил готовност за сключване на договор.

Студентите, сключили договор, няма да заплащат такси за времето на обучението си в университет, като в същото време ще имат стаж при съответния работодател по специалността си. След успешно завършване същите студенти ще продължат работа при работодателя си за минимум 5 години, в които ще получават възнаграждение в размер не по-малко от средната основна заплата в предприятието.


Дата на откриване: 30.11.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 30.12.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
02 декември 2020 г. 16:28:59 ч.
Димитър Йорданов

Мнение

Икономическото развитие на Република България е свързано с висококвалифицирани специалисти в различните сектори. Недостигът на професионалисти би се компенсирал, ако обучението на студентите от търсените специалности е изцяло държавно платено. Предлагам да отпадне частичното заплащане на разходите за обучение от включените в списъците търсени специалности на висшите училища.

03 декември 2020 г. 15:52:15 ч.
anitavt

Връзка със списъка на защитените специалности(предложение)

Тъй като вече има активен списък със защитени специалности, чиито разходи държавата поема - възможно ли е и той да бъде включен към това постановление. Голяма част от специалностите там са обвързани с дефицитни такива, които от друга страна биха допринесли за икономически подем. По този начин ще има повече висококвалифицирани кадри. 

03 декември 2020 г. 16:06:37 ч.
konarcheva

Въпрос

Какви ще бъдат условията, на които трябва да отговарят специалностите, за да бъдат включени в предложението? 

03 декември 2020 г. 16:38:40 ч.
estelailieva

Въпрос

Кои са критериите, определящи дали държавата ще заплати напълно или само частично таксите на студентите, имащи договор? Предлагам те да се включат в Наредбата, за да се даде яснота относно процедурата. 

03 декември 2020 г. 17:31:42 ч.
Илияна Киндиянова

Мнение

Смятам, че това определено е стъпка в правилната посока. Не само, защото ще се позволи на по-голям обхват кандидат-студенти да получат качествено образование чрез това голяма финансово облекчение, а и по-важното - ако се осъществи добре, посредством тази промяна в края на висшето образование ще излизат значително по-добре практически подготвени студенти, което е от изключително значение за адекватното адаптиране в реалната работна среда. Разбира се, сигурната възможност за реализация по специалността, която е избрал студентът, също е огромен бонус и стимул за усърдна работа през периода на обучение.