Обществени консултации

Проект на НАРЕДБА № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Необходимостта от изменение на Наредба №  9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги е обусловена от следните причини:
Актуализация на подзаконовия нормативен акт и привеждането му в съответствие с настъпили промени в действащата нормативна уредба на Република България, както и със законодателството на Европейския съюз.
Необходимост от актуализация на такси и видове предоставяни технически услуги в съответствие с икономическата обстановка и привеждане в синхрон със сходен вид услуги, както и обхвата на работата и необходимото време за изпълнение.


Дата на откриване: 30.11.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Кнежа
Дата на приключване: 30.12.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари