Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за определяне на психологичната пригодност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи

Проектът на Наредба за условията и реда за определяне на психологичната пригодност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи е разработен в изпълнение на чл. 152б от обнародвания в ДВ, бр. 60 от 07.07.2020 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи. С наредбата се разписват последователните етапи от процедурата за определяне психологичната пригодност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи по време на службата, доколкото осъществяваните от тях специфични дейности и задачи изискват покриването на специални психологически критерии за волеви контрол над действията им и вземането на адекватни решения във всяка ситуация. Създават се условия и ред за определяне на психологичната пригодност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи (МВР) при прояви на рисково и/или дезадаптивно поведение. Добра прогностична валидност на оценката за психологична пригодност на държавните служители в МВР чрез използването на максимално индивидуализиран и съобразен със спецификата на вида дезадаптивно или рисково поведение подход, както по отношение на психодиагностиката, така и по отношение на предприеманата консултативна работа. Създават се условия и ред за предоставяне на възможност за психологично консултиране на държавните служители в МВР с цел подпомагане възстановяването на психологичната им пригодност. С приемането на наредбата се очаква, от една страна, да се даде възможност на ръководителите за преодоляване на проблемите, възникващи на работното място вследствие проявите на рисково и/или дезадаптивно поведение от държавните служители, а от друга – да се подкрепят служителите за възстановяване на психологичната им пригодност и ефективността при изпълнение на служебните им задължения.


Дата на откриване: 2.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 1.1.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
03 декември 2020 г. 17:31:44 ч.
kvandeva

Въпрос

Ако сега това бива въвеждано, как е функционирал подбора досега? 

06 декември 2020 г. 23:15:33 ч.
Пенчо

правни грешки

Тази наредба е писана от някой с виШУ.Много ми харесва чл.7 ал. 3 и бих искал да видя как ще се бъркате в личният ми живот. Давате ли си сметка, че това е едно недоносче и всиико ще бъде оборене в съда?

10 декември 2020 г. 18:07:22 ч.
valeriyaatanasova

По темата,

Идеята е обнадеждаваща на теория, но изпълнението по нея има слаб потенциал за успех. Ако е възможно човек да бъде изпратен в психиатрична клиника след един единствен преглед от специалист, и то- без заявка, то доколко е възможно да бъде злоупотребено с подобна власт? Нещо повече, ако при даден д-вен служител реално е налична симптоматика, подобна на ирационален страх или подозрителност, то дали би бил склонен да е честен в разговора си със специалист? В днешно време, поради лесния достъп до обширна, но сравнително неясна информация по въпроса, е все по-лесно да се поставят диагнози за всьо и вся, немалко от които са първоначално грешни, а оттам се процедира на принцип: проба- грешка. Това далеч не се свежда до България, световен феномен е. Чувствата на умопомраченост и "суицидност"(?), както е представено в документа, са заложени в човешката природа. Неизбежно е понякога да търсим смисъла в съществуването си и понякога вярата ни да се пречупва. Това не означава, че всеки, преживял трагична ситуация, трябва да бъде хвърлен в психодиспансер. Да не говорим, че е спорно дали в нашите клиники пациентите се лекуват или се влошават. В проложение- първо към проекта, описващо симптомите, индикиращи дезадаптивно поведение, липсва информация за времетраенето на активното проявление на специфичните поведенчески белези, което е необходимо, за да бъдат възприети като застрашаващи индивида и околните. Това е сериозен пропуск. Ако дадено лице загуби член на семейството си, например, и му отнеме не повече от 14 дена, за да се възстанови от шока, но през този двуседмичен период изпитва интензивни емоции, той за клиника ли е или за отпуск? Ами ако има двата нужни по приложение 1 симптома, но нито един от тях не е вредящ на околните и работната среда, като цяло? Къде се намира границата?

12 декември 2020 г. 19:22:37 ч.
Aziti

Бърнаут

Бърнаут приена ли се за дезадаптивно поведение и как работната среда и условия на труд могат да допренесат до дезадаптивно поведение и непригодност за изпълняване на друдова дейност?

13 декември 2020 г. 18:54:31 ч.
Aziti

Тест за емпатия и ... колегиалност

Като сте почнали да тествате, направо може да изчислите и новото на емпатия, коравосърдечност, както и описване на познати ИМ методики, развити и използвани умения за повишаването нивото на колегиалност.

Има ли някаква връзка между горното и вероятността за проява на дезадаптивно поведение на работното място и или извън работното място.