Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № І-3 от 13.11.2015 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция „Национална сигурност”

С промените в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” от м. февруари 2015 г. се предвиди провеждането на конкурс за постъпване на държавна служба в Агенцията.

Специфичните изисквания, условията и редът за провеждане на конкурса се уреждат в едноименната Наредба № І-3 от 13.11.2015 г.  на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”.

Визираната наредба е обнародвана в „Държавен вестник”, бр. 90 от 2015 г. и е в сила от 1 януари 2016 г.

Изготвеният проект на нормативен акт предвижда промени в Наредба № І-3 от 13.11.2015 г., с които се цели оптимизиране на процедурата за провеждане на конкурс за постъпване на държавна служба в Държавна агенция „Национална сигурност”, както и облекчаване на административната тежест.


Дата на откриване: 8.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 6.1.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари