Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за регистрация и идентификация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информа

С проекта правомощията на хазартния регулатор се прехвърлят към Националната агенция за приходите.

    Определят се изискванията за регистрация и идентификация на играчите в централната компютърна система на организаторите на онлайн хазартни игри, правилата за автоматизирано подаване на информация и онлайн регистрация на всяка трансакция в сървър на Националната агенция за приходите за лотарийните хазартни игри, залаганията върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, залагания върху случайни събития, залагания, свързани с познаване на факти, онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства, както и начинът и условията за съхраняването на всички данни, свързани с предлагането на онлайн хазартни услуги на територията на Република България, както и осигуряването на дистанционен достъп до тези данни на контролните органи на НАП и Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

Отговорна дирекция:Данъчна политика
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

Изменят се препратките към нормите на Закона за хазарта, съобразно промените в него, въведени с ДВ, бр. 69 от 2020 г. Отстраняват се терминологични несъответствия и непълноти.

 


Дата на откриване: 8.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 7.1.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари