Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за общите задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване

С проекта се определят минималните изисквания към системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване, както и минималното задължително съдържание на правилата, които организаторите на хазартни игри представят за утвърждаване от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите по чл. 17, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта по отношение на техническите изисквания към системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване и по-специално към техническите изисквания към централната компютърна система, свързани със защита на информацията; контрола върху достъпа; общите технически изисквания към игралните автомати; системите за контрол и игралното оборудване при турнирни игри; изискванията към системите за формиране на джакпот; игралното оборудване за организиране на хазартни игри в игрално казино; общи задължителни технически изисквания към игрални съоръжения за провеждане на числови лотарийни игри тото, лото, бинго и кено; генератор на случайни числа.     

Отговорна дирекция:Данъчна политика
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 9.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 8.1.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари