Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за общите технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства

Определят се минималните изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства и минималното задължително съдържание на правилата, които организаторите на хазартни игри представят за утвърждаване от изпълнителния директор на Националната агензия за приходите по чл. 17, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта по отношение на техническите и функционалните изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства и по-специално техническите и функционални изисквания към централната компютърна система, свързани с участниците в хазартните игри и по отношение на игралния софтуер; допълнителните изисквания по отношение на игрите на виртуално игрално оборудване; записите, регистрите и съхранението на данните; генератор на случайни числа; игрите, организирани онлайн, при които за генератор на случайни числа се използва игрална маса в игрално казино; изисквания, свързани със защита на информацията и контрол на достъпа.

Отговорна дирекция:Данъчна политика
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 9.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 8.1.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари