Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за общите изисквания към игралните зали, казината, централния пункт и пунктовете за приемане на залози по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната изискуема площ, разпр

С проекта правомощията на хазартния регулатор се прехвърлят към Националната агенция за приходите.

Определят се изискванията към вида на помещенията или сградата, изискуемата площ и разпределението на помещенията в игралните зали, казината, централния пункт и пунктовете за приемане на залози, както и минималното задължително съдържание и минималните изисквания, на които трябва да отговарят представяните за утвърждаване правила на организаторите от изпълнителният директор на НАП по чл. 17, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта. Наредбата урежда задължителното техническо оборудване за контрол в игралните зали, казината, централния пункт и пунктовете за приемане на залози и изискванията при ремонт на игралното оборудване в игралните зали и казина, както и нормативно установените санитарно-хигиенни изисквания и изисквания за противопожарна безопасност в обектите.

Отговорна дирекция:Данъчна политика
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 9.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 8.1.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари