Обществени консултации

Проект на Наредба за подлежащите на вписване обстоятелства, условията и редът за водене и поддържане на регистрите по Закона за хазарта, както и предоставяните електронни услуги

С проекта правомощията на хазартния регулатор се прехвърлят към Националната агенция за приходите.

Определя се съдържанието на регистрите, водени от Националната агенция за приходите и от Българския институт по метрология по Закона за хазарта, включващи регистри на организаторите на хазартни игри; организаторите на дейности по производство, разпространение и сервиз и по внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване; издадените лицензи, включително отказаните, прекратените, отнетите, променените лицензи за организиране на хазартните игри и за извършване на дейности по производство, разпространение и сервиз и по внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване; лабораториите, които да извършват изпитвания на игрално оборудване, джакпот системи, игрален софтуер и комуникационно оборудване; решенията на изпълнителния директор на НАП; типовете и модификациите на игралното оборудване; джакпот системите; комуникационното оборудване, централната компютърна система, системите за онлайн залагания и игралния софтуер; устройствата на самообслужване за организиране на лотарийни игри.

Отговорна дирекция:Данъчна политика
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 9.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 8.1.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари