Обществени консултации

Проект на съвместна Наредба на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на образованието и науката за условията и реда за провеждане на следдипломно обучение в областта на ветеринарната медицина

 

Проектът на наредба ще уреди условията и редът за провеждане на следдипломното обучение в областта на ветеринарната медицина на служители на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и лица извън системата на БАБХ за прилагане на изискванията по Закона за ветеринарномедицинската дейност, с което ще се осигури прилагането на промените в нормативната уредба на ниво Европейски съюз и на национално ниво относно официалния контрол по агрохранителната верига по отношение изпълнението на изискването за квалификация и обучение на лицата, които извършват официален контрол и други официални дейности.

 

  Отговорна структура:

   дирекция „Политики по агрохранителната верига“, МЗХГ

  Електронен адрес:

   VYRuseva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 9.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 8.1.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари