Обществени консултации

Проект на Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия

С наредбата се определя редът за:

1. издаване на лицензии и разрешения на физически и на юридически лица за извършване на дейности, за които съгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ) се предвижда издаване на лицензия или разрешение;

2. изменяне, подновяване, прекратяване и отнемане на издадени лицензии и разрешения;

3. осъществяване на контрол по изпълнението на условията на издадените лицензии и разрешения;

4. водене на публичните регистри за издадените лицензии и разрешения.


Дата на откриване: 4.5.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 18.5.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари