Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за горите

 

С приемането на законопроекта ще се създаде ред за извършването на инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания в горски територии, във връзка с изграждането и/или поддържането на обекти на транспортната техническа инфраструктура и съоръженията към нея, включително за изграждането на временни пътища за достъп до площадките за проучване и ще се намали административната тежест за гражданите и бизнеса във връзка с предоставяните административни услуги по реда на Закона за горите.

 

 Отговорна структура:

 Изпълнителна агенция по горите, МЗХГ  

 Електронен адрес:

 avasileva@iag.bg

 


Дата на откриване: 9.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 8.1.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари