Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, приет с Постановление № 39 на Министерски съвет от 1994 г.

 

С приемането на проекта ще се създадат ред и условия за унищожаване на отнетия в полза на държавата тютюн в случаите по чл. 44, 44а и 44б от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. Ще се постигне съответствие на Правилника за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия със Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.

 

  Отговорна структура:

   дирекция „Растениевъдство“, МЗХГ

  Електронен адрес:

   PKirovski@mzh.government.bg

 

 


Дата на откриване: 9.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 8.1.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари