Обществени консултации

Проект на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения

С наредбата се определят изискванията и правилата за радиационна защита при осъществяване на дейности с източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) и условията и редът за водене на отчет на ИЙЛ.


Дата на откриване: 4.5.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 18.5.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари