Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 46 на Министерския съвет от 2020 година за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и ...

Предложеното изменение на Постановление № 46 на Министерския съвет от 2020 г. е в съответствие с една от целите за реализиране на Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012 – 2022 г., определена в част „III.2.1. Физическо възпитание и спорт за учащи“, свързана с увеличаване на минималните диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт на учениците и студентите, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините. Стратегията е приета с Решение на Народното събрание от 24.11.2011 г. и отразява необходимостта от увеличаване на субсидията с оглед осигуряване на достъп до физическа активност и занимания със спорт на всяко дете, ученик, студент/курсант.


Дата на откриване: 14.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Спорт
Дата на приключване: 15.1.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари