Обществени консултации

Проект на Наредба за планирането на социалните услуги

 

С проекта на Постановление се предлага приемане на Наредба за планирането на социалните услуги. Със Закона за социалните услуги (ЗСУ) за първи път се въведе планиране на национално ниво на социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, чрез разработване на Национална карта на социалните услуги. По този начин държавата поема ангажимент за създаване на пълна мрежа от социални услуги в цялата страна в дългосрочен план. Националното планиране е особено важно, тъй като то ще е основанието за определяне на пакета от социални услуги на ниво община и област, за които следва да се осигури финансиране от държавния бюджет.

 

С проекта на Наредба се уреждат критериите за определянето в Националната карта на социалните услуги за всяка една от услугите, посочени в чл. 15 от ЗСУ, критериите за определяне на максималния брой на потребителите за всички социални услуги, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет, социалните услуги, които се планират на общинско ниво, на областно ниво за удовлетворяване на потребностите на населението от цялата област и на областно ниво за удовлетворяване на потребностите на лица от цялата страна. В проекта на наредба се уреждат и редът и условията за извършване на анализа на потребностите от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, редът за разработване и актуализиране на Националната карта на социалните услуги и редът за разработване, координация и съгласуване на общинските годишни планове за социалните услуги.


Дата на откриване: 14.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 13.1.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 януари 2021 г. 16:56:23 ч.
Воденичаров

Относно чл. 27

Ясно е, че резидентната грижа е сложно нещо и трудно се реформира. Все още нуждаещите се ще трябва да бъдат местени от родните си места, за да я получат. Но това е друга дълга тема.

Относно резидентната грижа за лица в надтрудоспособна възраст – повечето хора от тази група са с увреждания, макар често да не са документирани формално. Това трябва да се има предвид при предоставянето на услугите.

 Коментарът ми е по чл. 27 за определяне на критеиите за определянето в Картата на социалната услуга резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания. Струва ми се, че има известно противоречие: резидентната грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания (предполага се, че това са все още активни хора и  идеята е да се запази по-дълго тази им активност) и в същото време критерий за разкриването ще бъде и брой лица в надтрудоспособна възраст без увреждания в невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда!

Ако хората не могат да се самообслужват, то вероятно имат увреждания, което ще рече, че имат допълнителни нужди. Доколко резидентната грижа за самотни, но  активни лица в надтрудоспособна възраст, ще задолови потребностите на тези различни групи?