Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

С изменението на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), обн. в ДВ бр. 67 от 2020 г. бяха приети промени в разпоредбите, касаещи дейностите по ценообразуване и реимбурсиране на лекарствени продукти, с оглед на което се налага извършването на нормативни промени в подзаконовата нормативна уредба.

Изпълнението на законовото изискване за привеждане на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти в съответствие с промените в по-висшия по степен нормативен акт – ЗЛПХМ, се отнася до въвеждане на новите условия за реимбурсиране на лекарствени продукти, както и до оптимизиране на режимите по ценообразуване и реимбурсиране.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg


Дата на откриване: 15.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 13.1.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари