Обществени консултации

Проект на изменение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г., което определя стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност

 

Министерството на енергетиката предлага изменение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г., което определя стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност.  Предлага се дейността „електроразпределение“, диспечерските центрове на електроразпределителните дружества, както и електрическата подстанция София – център 110/10 kV на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, да бъдат включени към стратегическите обекти и дейности в енергетиката.  С придобиването на този статут те ще получат допълнителна защита против престъпни посегателства и ще бъде осигурена възможност Държавната агенция „Национална сигурност“ да осъществява пряк контрол и защита на тези обекти.  Очаква се промените да доведат до повишаване на енергийната сигурност в страната и осигуряването на безпроблемно снабдяване с електроенергия на потребителите.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в законоустановения срок на следния имейл адрес: r.angueltchev@me.government.bg.

 


Дата на откриване: 15.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 15.1.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари